સોમવાર, 21 મે, 2012

" વિશેષદિન "

" વિશેષદિન "


:~> ૪જાન્યુઆરી - લુઇબ્રેઇલ જન્મદિવસ.
:~> ૧૨જાન્યુઆરી - સ્વામી વિવેકાનંદ જન્મદિવસ, યુવક દિન.
:~> ૧૪જાન્યુઆરી - મકરસંક્રાંતિ, ઉત્તરાયણ.
:~> ૧૫જાન્યુઆરી - સેના દિન.
:~> ૨૧જાન્યુઆરી - કવિ દલપતરામ જન્મદિવસ.
:~> ૨૩જાન્યુઆરી - સુભાષચંદ્રબોઝ જન્મદિવસ.
:~> ૨૬જાન્યુઆરી - પ્રજાસત્તાકદિન, કવિ કલાપી જન્મદિવસ.
:~> ૨૮જાન્યુઆરી - લાલા લજપતરાય જન્મદિવસ.
:~> ૩૦જાન્યુઆરી - ગાંધી નિર્વાણ દિન, શહિદ દિન.
:~> ૮ફેબ્રુઆરી - ડૉ.ઝાકીરહુસેન જન્મદિવસ.
:~> ૧૩ફેબ્રુઆરી - સરોજીની નાયડુ જન્મદિવસ.
:~> ૧૮ફેબ્રુઆરી - રામકૃષ્ણ પરમહંસ જન્મદિવસ.
:~> ૨૨ફેબ્રુઆરી - ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક જન્મદિવસ.
:~> ૨૫ફેબ્રુઆરી - રવિશંકર મહારાજ જન્મદિવસ.
:~> ૨૮ફેબ્રુઆરી - રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિન.
:~> ૨૯ફેબ્રુઆરી - મોરારજી દેસાઇ જન્મદિવસ.
:~> ૩માર્ચ - ટેલિફોન શોધક ગ્રેહામબેલે જન્મદિવસ.
:~> ૮માર્ચ - આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ.
:~> ૧૨માર્ચ - દાંડીકુચ.
:~> ૧૫માર્ચ - વિશ્વ ગ્રાહક અધિકારદિન.
:~> ૧૬માર્ચ - કવિ ન્હાનાલાલ જન્મદિવસ.
:~> ૨૧માર્ચ - શરણાઇવાદક બિસમિલ્લાખાન જન્મદિવસ, વિશ્વવન દિન.
:~> ૨૨માર્ચ - કવિ સુંદરમ જન્મદિવસ.
:~> ૨૭માર્ચ - વિશ્વરંગભૂભિ દિન.
:~> ૩એપ્રિલ - સેનાપતિ માણેકશાહ જન્મદિવસ.
:~> ૭એપ્રિલ - વિશ્વ આરોગ્ય દિવસ.
:~> ૧૧એપ્રિલ - રાષ્ટ્રીય સુરક્ષિત માતૃત્વ દિવસ.
:~> ૧૩એપ્રિલ - જલિયાંવાલા બાગકાંડ શહિદ દિવસ.
:~> ૧૪એપ્રિલ - છત્રપતિ શિવાજી જન્મદિવસ.
:~> ૨૩એપ્રિલ - વિશ્વ પુસ્તકાલય દિવસ.
:~> ૩૦એપ્રિલ - દાદા સાહેબ ફાળકે જન્મદિવસ.
:~> ૧મે - ગુજરાત સ્થાપના દિવસ, વિશ્વ મજૂર દિન.
:~> ૭મે - પન્નાલાલ પટેલ જન્મદિવસ.
:~> ૮મે - રેડક્રોસ દિન, રવિન્દ્રનાથ ટાગોર જન્મદિવસ.
:~> ૯મે - ઇતિહાસ દિન.
:~> ૧૦મે - ૧૮૫૭ પ્રથમ સ્વાતંત્ર્યસંગ્રામ.
:~> ૧૩મે - રાષ્ટ્રીયદિન, એકતાદિન.
:~> ૧૭મે - વિશ્વ કૉમ્યુનિકેશન દિન.
:~> ૨૨મે - રાજારામ મોહનરાય જન્મદિવસ.
:~> ૨૫મે - જે.કૃષ્ણમૂર્તિ જન્મદિવસ.
:~> ૨૮મે - વીર સાવરકર જન્મદિવસ.
:~> ૩૧મે - તમાકુ નિષેધદિન.
:~> ૫જૂન - વિશ્વ પર્યાવરણ દિન.
:~> ૭જૂન - મહારાણા પ્રતાપ જન્મદિવસ.
:~> ૨૪જૂન - પંડિત ઓમકારનાથ જન્મદિવસ.
:~> ૨૬જૂન - બંકિમચંદ્ર જન્મદિવસ.
:~> ૧૧જુલાઇ - વિશ્વ વસ્તી દિન.
:~> ૨૧જુલાઇ - ઉમાશંકર જોષી જન્મદિવસ.
:~> ૨૩જુલાઇ - લોકમાન્ય ટીળક જન્મદિવસ.
:~> ૧ઑગષ્ટ - કલાગુરુ રવિશંકર રાવલ જન્મદિવસ.
:~> ૨ઑગષ્ટ - વૈજ્ઞાનિક સર પ્રફુલચંદ્ર જન્મદિવસ.
:~> ૬ઑગષ્ટ - હિરોશીમા દિન.
:~> ૮ઑગષ્ટ - ૧૯૫૬ મહાગુજરાત આંદોલન, શહીદ દિન.
:~> ૯ઑગષ્ટ - 'ભારત છોડો' ચળવળ દિન.
:~> ૧૨ઑગષ્ટ - ડૉ.વિક્રમ સારાભાઇ જન્મદિવસ.
:~> ૧૫ઑગષ્ટ - સ્વાતંત્ર્યદિન.
:~> ૧૭ઑગષ્ટ - ઝવેરચંદ મેઘાણી જન્મદિવસ.
:~> ૨૭ઑગષ્ટ - મધર ટેરેસા જન્મદિવસ.
:~> ૨૯ઑગષ્ટ - ડૉ.જીવરાજ મહેતા જન્મદિવસ.
:~> ૫સપ્ટેમ્બર - ડૉ.સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન જન્મદિવસ, શિક્ષકદિન.
:~> ૮સપ્ટેમ્બર - વિશ્વ સાક્ષરતાદિન.
:~> ૧૧સપ્ટેમ્બર - વિનોબાભાવે જન્મદિવસ.
:~> ૧૪સપ્ટેમ્બર - હિન્દી દિન, અંધજન ધ્વજદિન, બાળ દિન.
:~> ૧૫સપ્ટેમ્બર - ઇજનેરદિન.
:~> ૧૬સપ્ટેમ્બર - વિશ્વ શાંન્તિદિન.
:~> ૨૭સપ્ટેમ્બર - વિશ્વ પ્રવાસન દિન.
:~> ૨૮સપ્ટેમ્બર - શહિદ ભગતસિંહ જન્મદિવસ.
:~> ૧ઓકટોબર - વિશ્વ વૃધ્ધદિન.
:~> ૨ઓકટોબર - ગાંધી જયંતિ, વિશ્વ અહિંસાદિન, લાલબહાદુર શાસ્ત્રી જન્મદિવસ.
:~> ૪ઓકટોબર - શ્યામજીકૃષ્ણ વર્મા જન્મદિવસ, વિશ્વ પ્રાણી દિન
:~> ૮ઓકટોબર - ભારતીય વાયુસેના દિન.
:~> ૯ઓકટોબર - વિશ્વ ટપાલ દિન.
:~> ૧૬ઓકટોબર - વિશ્વ અન્ન દિન.
:~> ૨૪ઓકટોબર - UNO સંયુક્ત રાષ્ટ્રદિન, માનવ હક્કપત્ર દિન.
:~> ૩૦ઓકટોબર - વૈજ્ઞાનિક હોમીભાભા જન્મદિવસ, વિશ્વ બચત દિન.
:~> ૩૧ઓકટોબર - સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ જન્મદિવસ.
:~> ૪નવેમ્બર - બળવંત ફડકે જન્મદિવસ.
:~> ૬નવેમ્બર - કવિ ખબરદાર જન્મદિવસ.
:~> ૧૩નવેમ્બર - ભાસ્કરાચાર્ય જન્મદિવસ.
:~> ૧૪નવેમ્બર - બાળદિન, જવાહરલાલ નહેરુ જન્મદિવસ.
:~> ૧૫નવેમ્બર - ગિજુભાઇ બધેકા જન્મદિવસ.
:~> ૧૬નવેમ્બર - રાણી લક્ષ્મીબાઇ જન્મદિવસ.
:~> ૧૯નવેમ્બર - ઇન્દીરાગાંધી જન્મદિવસ.
:~> ૨૬નવેમ્બર - બંધારણ દિન.
:~> ૧ડીસેમ્બર - વિશ્વ એઇડ્સ દિન, કાકાસાહેબ કાલેલકર જન્મદિવસ.
:~> ૩ડીસેમ્બર - વિશ્વ વિકલાંગ દિન.
:~> ૪ડીસેમ્બર - નૌકાદળ દિન.
:~> ૭ડીસેમ્બર - ધ્વજદિન.
:~> ૧૦ડીસેમ્બર - માનવ અધિકાર દિન.
:~> ૧૨ડીસેમ્બર - ધૂમકેતુ જન્મદિવસ.
:~> ૧૪ડીસેમ્બર - રાષ્ટ્રીય ઊર્જા બચત દિન.
:~> ૨૩ડીસેમ્બર - કિસાન દિન.
:~> ૨૪ડીસેમ્બર - રાષ્ટ્રીય ગ્રાહક સુરક્ષા દિન.

ખાસ નોંધ : આમાં કોઇ ભૂલ ચૂક હોય તો મહેરબાની કરી જાણ કરવા વિનંતી,

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો